Współuzależnienia

Rodzina

To, co się dzieje z członkami rodziny dotkniętej alkoholizmem (czy innym rodzajem uzależnienia), stanowi normalną, naturalną reakcję na proces choroby alkoholowej. Tradycyjne metody zażegnania problemu powodują zaburzenia w rodzinie. Rodzina staje się dysfunkcyjna przez co ściąga na siebie posądzenia lub wręcz oskarżenia o nieprawidłowe działanie i utrwalanie alkoholizmu. A przecież bez odpowiednich nawyków w postępowaniu, członkowie rodziny alkoholika nie są w stanie funkcjonować prawidłowo. Rodzina ulega zaburzeniu, ponieważ nie dysponuje ani należytą wiedzą na temat problemu alkoholowego, ani praktyczną umiejętnością radzenia sobie z nim.

Zajęcia

  1. grupa podstawowo-edukacyjna
    każdy czwartek, godz. 16:00 – 18:00
  2. grupa rozwoju osobistego
    każdy wtorek godz. 16:00 – 19:00