Uzależnienia

Uzależnienie – filozofia ośrodka

 1. Uważamy, że podstawą leczenia jest psychoterapeutyczne oddziaływanie w celu zdobycia rzetelnej wiedzy o uzależnieniu oraz o sposobach radzenia sobie z nawrotami choroby.
 2. Uznajemy całkowitą abstynencję od alkoholu, narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość jako jedyną drogę leczenia.
 3. Traktujemy uzależnienie jako chorobę niezawinioną, postępującą, nieuleczalną i śmiertelną.
 4. Dążymy do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami choroby i przełamania mechanizmów obronnych.
 5. Uczymy postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
 6. Staramy się o sprowokowanie pacjenta do uznania potrzeby zmian niektórych rzeczy w jego życiu.
 7. Kładziemy duży nacisk na wypracowanie alternatywnych do picia alkoholu i zażywania narkotyków, itd. sposobów spędzania wolnego czasu.
 8. Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy zajęcia grupowe, prowadzone przez terapeutów o profesjonalnym przygotowaniu, dysponujących odpowiednimi certyfikatami oraz mającymi wieloletnie doświadczenie w terapii uzależnień. Nasi tepaeuci, niemal bez wyjątku, posiadają lub są w trakcie uzupełniania specjalistycznych szkoleń, stażów, superwizji.
 9. Staramy się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia.
 10. Jako cel stawiamy utrzymanie dożywotniej abstynencji od alkoholu narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość.
 11. Korzystamy w naszym programie z filozofii Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Hazardzistów oraz z ich programu Dwunastu Kroków. Uważamy, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania tychże wspólnot i staramy się, by nasi pacjenci włączyli się w ten ruch.
 12. Uznajemy za ważny i niezbędny element leczenia osób uzależnionych, program opieki After-Care na który składają się:
  • Sesja zapobiegania nawrotom choroby
  • Cykliczne maratony tarapeutyczne
  • spotkania w Klubie Byłego Pacjenta
  • indywidualne spotkania z terapeutą prowadzącym